Prijava

Općina Marčana

Marčana je istarska općina koja se sastoji od sljedećih sela:

 

Belavići

 

Bratulići

 

Cokuni

 

Divšići

 

Filipana

 

Hreljići

 

Kavran

 

Krnica

 

Kujići

 

Loborika

 

Mali Vareški

 

Marčana

Mutvoran

 

Orbanići

 

Pavićini

 

Peruški

 

Pinezići

 

Prodol

 

Rakalj

 

Šarići

 

Šegotići

 

Veliki Vareški