Prijava

Općina Marčana preuzela kreditni teret od gotovo milijun kuna

 

Općina Marčana preuzela je dio financijske obveze za izgradnju nove pulske bolnice u iznosu od 994.000 kuna s kamatama, a taj će dug kvartalno otplaćivati 18 godina, počevši od 2018. godine. Potvrdili su to jednoglasno vijećnici na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća. Time je i ova općina, poput drugih jedinica lokalne samouprave, od Istarske županije preuzela dio financijskog tereta za izgradnju bolnice.

Naime, država i Županija u HBOR-u u Erste banci podigli su 600 milijuna kuna kredita, od čega se Županija obvezala otplatiti 25 posto, odnosno 150 milijuna. Budući da se pokazalo da je to prevelik teret, dogovoreno je da se trećina - odnosno 50 milijuna, koji se s kamatom penju na 70 milijuna kuna - prenese na 41 jedinicu lokalne samouprave.

Općina Marčana je, poput drugih jedinica lokalne samouprave, odlukom svojih vijećnika prenijela pulskom Vodovodu svoj udio u VSI-ju Butoniga od 1,73 posto, nominalno vrijedan 34.600 kuna.

Izmijenjen je i dopunjen Urbanistički plan uređenja Krase. Radi se o području između Raklja i Belavića na kojem je investicijski fond Terra firma, koji djeluje putem tvrtke Rakalj, namjeravao izgraditi kompleks za osobe starije dobi. Prema objašnjenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Zlatka Cetine, investitor je odustao od toga, pa je ondje sad planirana mješovita, odnosno stambeno - poslovno - ugostiteljska namjena. (M. V. I., Glasa Istre)